Algemene informatie

LocatieLoonbedrijf Tilleman, Rijksweg Noord 123, Elst (Gld).
Aanvang:Terrein is geopend vanaf 13.00 uur.
Parkeren:Er is een (onverhard) parkeerterrein beschikbaar. Parkeren is gratis. 
Toeschouwers:Van harte welkom! Toegang is gratis. 
Horeca:Er zijn drankjes en snacks op het terrein te verkrijgen. Betaling middels consumptiemunten. 
Betaling:Alles dient contant betaald te worden, pinnen is niet mogelijk!

Informatie voor deelnemers is hier te vinden:

Informatie voor deelnemers